AKTIVITETER 2017

Vi har hittil hatt tre møter i 2017; 17.01., 01.06 og 29.8.

Det er laget påskemagasin og påskemarked samt sommermagasin ifm SommerFillan i uke 30. 

 

AKTIVITETER 2016

I tillegg til forumets markedsføringsaktiviteter har en egen arrangementgruppe gjennomført Moteshow på Hjorten Hotell Hitra 30.09.:

moteshow_hjorten_hildecubus-therese-hjorten-monica-twins-eurosko
Hilde fra Cubus, Therese fra Hjorten Hotell Hitra og Monica fra Twins/Eurosko

Og Gammeldags Julemarked på Fillan 9.-11.12. ble gjennomført med følgende arrangementgruppe i spissen:

julemarked
Synnøve fra Kystkompetanse, Ann Mari fra Såpeheksa, Randi fra Hitra Næringsforening og foran Therese fra Hjorten Hotell Hitra

Årets første møte fant sted i Sentrumsgården 27.04.16.
Årets andre møte fant sted på Hjorten Hotell Hitra 20.09.16.

Årets sommeravis kom ut ifm SommerFillan i uke 30.

https://issuu.com/hitra-froya/docs/sommerfillan_2016

Julemagasinet for Trivelige Fillan kom ut 9. desember – samme dag som Gammeldags Julemarked åpnet i bakgården på Hjorten Hotell Fillan.

https://issuu.com/hitra-froya/docs/julifillan2016

AKTIVITETER 2015

BAKGRUNNEN FOR ETABLERING AV FILLAN HANDEL- OG SERVICEFORUM – «TRIVELIGE FILLAN»

Hitra Næringsforening skal bidra til å videreutvikle Fillan som et aktivt og attraktivt handels- og servicesentrum for hitterværinger, hytte-eiere og turister og skape møtearena og grunnlag for nettverk.
Som første trinn ble det invitert til møte på Ansnes Brygger 20.05.15.  10 handelsbedrifter var representert på møtet med en eller flere personer, i tillegg til Ann Kristin Willmann fra Hitrahallen og Stein Olav Sivertsen fra Vindfang Reklamebyrå/Hitra Frøya Lokalavis.

Det ble vedtatt å opprette en samarbeidsgruppe for handels- og servicebedriftene på Fillan, kalt Fillan Handels- og serviceforum.  Forumet vil når det er naturlig også tilby deltakelse av handels- og servicebedrifter som er lokalisert andre steder på Hitra.  Deltakerne ønsker at forumet skal ledes av Hitra Næringsforening v/Randi Storsve Lundquist, i nært samarbeid med Hilde Dalsbø (Cubus/Hjorten Kjøpesenter)  og Anne Nøren (Hitrarosa/Hitratorget Kjøpesenter).  Representantene for bedriftene kan skiftes ut fra år til år om det er ønskelig.

Handels- og serviceforumet er et lokalt bransjespesifikt nettverk innenfor Hitra Næringsforening.

I handels- og serviceforumet vil vi:
*  Ha en felles profil.
*  Skille oss ut fra andre handelssteder, gjøre noe som fører til at vi blir husket på en positiv måte (ref. Johnny the bagger).
*  Ha felles markedsføring av SommerHitra med handel, service, kultur og aktiviteter.  Også utenfor Hitra/Frøya, gjerne i hele Sør-Trøndelag.
*  Ha felles markedsføring i avis og på nett i.f.m. spesielle dager og uker, f.eks. Valentines Day, Black Friday, mors- og farsdag, Halloween  og siste uken før jul.
*  Koordinere felles henvendelser/søknader til Hitra Kommune om saker som er viktige for flere eller alle bedriftene.
*  Jobbe for å få til lik kjerneåpningstid 10.00-18.00 for alle butikkene på Fillan.

Det er enighet om å gjennomføre møte 2 ganger pr. år – ett tidlig på året for planlegging av aktiviteter 1. halvår og ett rett etter sommeren for aktiviteter 2. halvår.

Møte nr. 2 fant sted 02.06.15 i Sentrumsgården.  Her ble vi bl.a. enige om umiddelbart å begynne å bruke vår nye felleslogo:

Amp-tFxZuXY9_TOdF3PBt37_RcBdJZbmHHeZYKnmsTg,gud5G1YusK9Le84j21DSDcTBGIWnD-DiUbBFs39-HtY

Det ble også vedtatt å bestille en 12 siders Trivelige Fillan avis som innlegg i lokalavisa tirsdag 30.06.15.  31 bedrifter bidro med annonse, i tillegg laget Hitra Næringsforening redaksjonelle innslag om Frivilligsentralen, Pikene på Torget og Hitra Bibliotek.  Kampanjen omfattet også nettannonsering.  Se avisen ved å følge linken nedenfor:

Trivelige Fillan

Møte nr. 3 fant sted 13.10.15 i Sentrumsgården.  Her ble det vedtatt å bestille en 16 siders juleavis – som etter hvert ble på hele 20 sider pga stor deltakelse.  Også denne gangen inkludert nettannonsering.  34 bedrifter bidro med annonse, Hitra Kommune hadde en informasjonsside og denne gangen omhandlet de redaksjonelle innslagene klesbutikkene, Hitrahallen, Hitrarosa, Sylvi’s Beauty og Hitra Næringsforening.  De redaksjonelle innslagene omhandler ulike bedrifter fra gang til gang, og man betaler ikke ekstra for denne plassen.