OM ØYA
687 km2 landareal, hvorav 571 km2 er hovedøya
710 km2 sjøareal
1514 km kystlinje
2500 øyer, holmer og skjær
7000 innsjøer og dammer

OM FOLKET
Pr. 01.01.17 har Hitra 4659 innbyggere, av dem har 916 innvandrerbakgrunn (arbeidsinnvandring ifm havbruket)
55 nasjonaliteter er representert

Når det gjelder yrkesfordeling har Hitra regionens høyeste prosentvise andel sysselsetting innenfor industri og den laveste innenfor offentlig sektor.

OM DE BESØKENDE
Ca. 2500 ferie-hus og hytter.
Den største ferie-destinasjonen på Trøndelagskysten.

OM HITRA KYSTHAVN OG INDUSTRIPARK
En framtidig regional transport- og logistikk hub for Midt-Norge.  Hitra Havn vil legge til rette for transport av laks og annet gods med skip til europeiske havner.  Havna og industriparken ligger på Sandstad – langs hovedskipsåra – halvveis opp langs Norskekysten – midt mellom Kristiansund og Trondheim.  Hurtigbåten fra de to byene møtes på Sandstad, like ved fastlandsforbindelsen gjennom den undersjøiske Hitra-tunnelen. Flere næringsetableringer er under planlegging og utbygging, både innenfor marin og maritim sektor.

Lerøy Midt åpner sin nye fabrikk på Jøstnøya sommeren 2018.  Prislappen er estimert til ca. 700 millioner norske kroner, og fabrikken vil være verdens mest moderne innen lakseoppdrett.

For mer informasjon ta kontakt med [email protected]

Mer detaljert informasjon om Hitra Kysthavn og Industripark under eget punkt på disse hjemmesidene.

OM DET LOKALE MATFATET
Nasjonalt og internasjonalt kjent for førsteklasses kvalitet.

LAKSEN Lakseoppdrettets vugge
Det var en gang to brødre som hadde en god ide. Som de første i verden startet de havbruk av atlantisk laks, like utenfor Hitra. Brødrene Ove og Sivert Grøntvedt satte i 1971 ut 20.000 laksesmolt, i det som blir regnet som verdens aller første lakseanlegg. 45 år senere har Frøya og Hitra blitt et av verdens største oppdrettssteder for laks. Grunnen til det er de helt spesielle havstrømmene. Her møter Golfstrømmen fra sør den kalde sjøen fra nord i Barentshavet, og det gir relativt stabil og optimal temperatur for oppdrett av atlantisk laks. Optimal temperatur gir forhold som laksen stortrives i, og i kombinasjon med god kunnskap og moderne teknologi slaktes laks av ypperste kvalitet året rundt. I dag produserer øyregionen 260.000 tonn laks pr. år.

Marine Harvest og Lerøy er i dag blant verdens aller største, mest lønnsomme og mest innovative selskaper når det gjelder lakseoppdrett, foredling og ikke minst bærekraftig utvikling.

Lenke til webside
Lenke til webside

 

Lenke til webside

KRABBEN Europas mest moderne fabrikk for taskekrabbe
Utgangpunktet for dagens HitraMat AS er det gamle handelsstedet Ansnes, der det helt siden 1700-tallet ble drevet handel med fisk og andre varer. Herfra dro jekter med saltfisk, tørrfisk og klippfisk, og jektene kom tilbake med varer som kystens folk ikke var selvberget med. Hit kom Sivert Fjeldvær i 1905. Mannen fra Fjellværøya drev fiskemottak og handel med fisk. Anton Fjeldvær begynte senere å ta imot krabbe, koke fangsten og selge den til avtakere i Trondheim. I 50-årene begynte Anton Fjeldvær å eksportere levende krabber til Stockholm. Sivert, en av Anton Fjeldværs sønner, gikk i land og startet selskapet HitraMat i ei av bryggene på Ansnes. Her ble fiskmat laget for hånd. «Hitramat på alle fat» ble slagordet. 1988 ble bedriftens populære «Hitraball» kåret til Sør-Trøndelags nasjonalrett. Ennå var krabben bare en bigeskjeft, og krabbesesongen var kort; fra 10. september og et par måneder utover høsten. Etter at Sivert døde, kom dagens Anton Fjeldvær inn som leder. Siden tidlig på 90-tallet har den fine taskekrabben fra Trøndelagskysten (også kalt Hitra-krabben) blitt hovedproduktet i bedriften, og det er krabben som er den viktigste bærebjelken for fabrikken i framtida. I 2002 flyttet bedriften inn i nye tidsriktige lokaler på Hitra Fiskerihavn, i det som i dag er Europas mest moderne fabrikk for taskekrabbe.

HJORT OG VILLSAU Nord-Europas tetteste hjortestamme

Lenke til webside

Soleklar vinner i «Det Norske Måltid» i 2015 i klassen Årets kjøtt – bearbeidet. Juryens uttalelse: Dalpro sitt fenalår av villsau har en tydelig identitet, produktet er en soleklar vinner i sin klasse. Og i 2016 vant de jammen samme klasse igjen, med sin villsauskank Frøya.» På Hitra har vi Nord-Europas tetteste hjortestamme, og det felles årlig 500-1000 hjort. I tillegg satses det på hjorteoppdrett og villsauhold på Dalpro. Hjorteoppdrettet er fordelt på tre lokaliteter på Hitra med til sammen 255 hjort. I tillegg kommer 70 villsauer. Råvarene til Dalpro Gårdsmat hentes fra egen besetning og ved kjøp av villhjort og villsau fra regionen. Kjøttet kommer fra Frøya og Hitra og er laget på naturens premisser. Villsau og hjort beiter i lyng, urter, gress, einer, løvkratt og tang året rundt. Det frie liv, klimaet og øyenes flora tilfører en unik smak av vill natur. Ved forhåndsavtale kan man være med på foring av hjort og villsau.  OBS! GÅRDSBUTIKK Se nettsidene for oppdaterte åpningstider. Her selges også skinn av hjort og sau.

OSTEN Smakfulle oster fra glade dyr

Lenke til webside

Vi velger å beskrive Hitra Gårdsmat ved å liste opp de prisene de mottok bare
i 2015:
Gull i NM for Ekstra lagret Grotteost
Gull i NM for Kongeosten
Årets økologiske produkt på Trøndersk Matfestival ble Ekstra Lagret Grotteost
Det er nok allikevel begrunnelsen for Dagrosprisen i Sør-Trøndelag i 2003 som
sier mest om denne enestående bedriften, og danner grunnlaget for de førsteklasses
produktene. Juryens begrunnelse: «Disse gårdbrukerne er glødende interessert i
husdyrhold. De gjør en enorm innsats for at husdyra skal ha det godt. De er
stolt av yrket sitt og vil være et godt forbilde for andre ved å vise at det går an å bygge opp et meget godt husdyrmiljø ved hjelp av enkle løsninger og egeninnsats.» OBS! GÅRDSBUTIKK Ta kontakt for oppdaterte åpningstider. Her selges også gourmet kalvekjøtt fra gården (i kasser på minimum 10 kg med kjøtt fra forskjellige deler av dyret). Grupper kan bestille lunsj eller middag, omvisning og historien om Hitra Gårdsmat.

 

HITRAS STYRKER
° Ligger i det som er anerkjent som vekstregion nr. 1 og regionalt tyngdepunkt.
° Har en sterk havbruksrelatert næringsstruktur med ressurs-sterke klyngemiljø.
° Er internasjonalt orientert med et flerkulturelt samfunn (mer enn 20 % av befolkningen er ikke etnisk norske).
° Natur, rekreasjon og turisme.
° Lokal matproduksjon.
° Motivasjon, folk ser muligheter og tør å satse.
° Et godt og variert kulturtilbud.
° Aktiv rekruttering av bedrifter og gründere.

Muligheter
° Kysthavna og industriparken.
° Integrert havbruk (NTNU, Sintef, TFK).
° Etableringer i og utenfor havbruket (f.eks. i reiselivet).
° Mennesker som vil prioritere «det gode liv».

 


 

Lenke til Hitra Kommunes hjemmeside

Øya Hitra er Norges sjuende største (ekskl.  Svalbard) og den største sør for Lofoten.  Øyas landareal er 571,5 km², mens kommunens areal er 680 km².

Hitra (stammer fra gammelnorsk Hitr eller Hitrar der betydningen er «splittet» fra fastlandet, en person fra Hitra kalles hitterværing) er  en kommune i Sør-Trøndelag, og ligger sør  for innløpet til Trondheimsfjorden.

De eldste gårds-navnene som fortsatt brukes på Hitra er trolig 2000 år gamle. Arkeologiske funn viser at det for vel 1500 år siden fantes 10-12 gårder i drift, og rundt år 1000 var mellom 40 og 50 gårder i drift med en antatt folkemengde på 500-600.

Et sagn forteller at etter svartedøden på 1300-tallet kom det røyk fra skorsteinen på bare to Hitra-gårder: Småg og Helbustad.

Økt etterspørsel etter fisk gav grobunn for en vekstnæring på Trøndelagskysten. Hitra prestegjeld, som omfattet dagens Hitra, Frøya, Hemne og Snillfjord, ble en velstående del av regionen.

Kommunens største tettsted er Fillan, kommunesenteret i den tidligere kommunen med samme navn, og som i all hovedsak har fått sin vekst i næringsliv og folketall som følge av kommunesammenslåingen i 1964. De største tettstedene for øvrig er Hestvika, Sandstad, Kvenvær, Forsnes, Melandsjøen, Dolmøy, Ansnes, Fjellvær og Knarrlagsund.

Etter kommunesammenslåingen i 1964 har Hitra vært en borgerlig styrt kommune med unntak av periodene 1983-87 og 1993-1997 der AP hadde ordføreren. Etter kommunestyrevalget i 2007 fikk AP ordføreren i et samarbeid med SP og SV. Etter kommunevalget i 2011 beholdt AP ordføreren, i et samarbeid med Pensjonistpartiet, som fikk varaordførervervet.  Etter kommunevalget i 2015 beholdt AP ordføreren og fikk også varaordførervervet.