MEDLEMSKAP

For medlemskap ta kontakt på skjema som ligger under «Om HNF» eller på mobil 97900323 eller [email protected]

Som medlem i Hitra Næringsforening kan opptas bedrifter, foretak, institusjoner, bransjeforeninger og foreninger, faglige organisasjoner og interesseorganisasjoner, enkeltpersoner samt Hitra Kommune.

For å oppnå medlemskap i Hitra Næringsforening må det betales kontingent og serviceavgift.

MEDLEMSAVGIFT 2018

Medlemsavgiften er satt sammen av en kontingent som er uavhengig av størrelsen på bedriften/organisasjonen, og en serviceavgift som er basert på antall årsverk.

For gruppen “institusjoner, bransjeforeninger m.m.” betales i stedet for serviceavgift et bidrag som er uavhengig av antall medlemmer og størrelse for øvrig.

Serviceavgift differensieres avhengig av bedriftens eller foretakets størrelse – størrelsen defineres på bakgrunn av antall årsverk pr. 31.12. hvert år.

For bedrifter med forretningsadresse på Hitra regnes alle årsverk som inngår i bedriften/morselskapet.

For bedrifter med forretningsadresse utenfor Hitra regnes antall årsverk på Hitra som inngår i bedriften.

Årsverk 1-2 3-5 6-8 9-18 19-49 50+ I.O.
Kontingent 1.100,- 1.100,- 1.100,- 1.100,- 1.100,- 1.100,- 1.100,-
Serviceavgift 550,- 1.980,- 3.080,- 6.600,- 15.400,- 37.400,- 1.650,-
Medlemskap 1.650,- 3.080 4.180,- 7.700,- 16.500,- 38.500,- 2.750,-

I.O. = institusjoner og organisasjoner