dm-oyvaeringstreff-hitra-naering-005-2

dm-oyvaeringstreff-hitra-naering-005-1

 

HITRA NÆRINGSFORENING SKAL bl. a.

● Etablere tiltak og skape aktiviteter som profilerer og markedsfører næringslivet i kommunen.
● Bidra til å videreutvikle Hitra som reisemål.
● Bidra til å videreutvikle Fillan som kommunesenter.
● Nettverksbygging, skaffe oversikt over hva som finnes av næringer på Hitra og i omegnen.
● Skape møtearena/grunnlag for nettverk.
● Skape link mellom skole (utdanning), næringsliv og kommune.
● Være kontaktpunkt mellom næringsliv og det offentlige.
● Være næringslivets representant i kommunale prosesser, med vekt på Strategisk Næringsplan og Felles Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen.
● Være høringsinstans i kommunale saker av betydning for næringslivets interesser.
● Være en aktiv pådriver for næringslivets rammebetingelser innen infrastruktur som vei, båt, ferje, bredbånd og øvrige kommunale, fylkeskommunale og statlige tilbud.
● Arrangere temakvelder.
● Bidra aktivt og positivt til et godt samarbeid mellom Hitra Næringsforening og Hitra Kommune, Trøndersk Kystkompetanse, KystNorge og Hitra Turistkontor.
● Fremme forslag på næringslivets representant i styret for Trøndersk Kystkompetanse.
● Generell beredskap for Hitra Kommune.