photoET DESTINASJONSSELSKAP FOR REISELIVET PÅ TRØNDELAGSKYSTEN

Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Hitra Kommune og destinasjonsselskapet KystNorge.  En del av reiselivsbedriftene på Hitra har også tegnet en såkalt «serviceavtale» – dvs en slags medlemsavtale – med destinasjonsselskapet.  Hitra Næringsforening skal bidra til å utvikle Hitra som reisemål, og har i den forbindelse etablert Hitra Reiselivsforum.  I den sammenheng har foreningen i bestemte situasjoner tatt på seg en koordinerende rolle mellom reiselivsbedriftene på øya og destinasjonsselskapet.

KystNorge sier om seg selv:

«KystNorge er destinasjonsselskap for aktører og bedrifter som ønsker å bidra til utviklingen av et aktivt reiseliv langs Trøndelagskysten. Kystkultur er et av hovedfyrtårnene i Trøndelag Reiseliv sin reiselivsstrategi og KystNorge har denne rollen.

Et destinasjonsselskap er reiselivsbedriftene og berørte kommuners spleiselag på en felles markedsavdeling, organisert som et uavhengig aksjeselskap.

I fellesskap står vi sterkt og i tett samarbeid kan vi utvikle Hitra som en mer attraktiv destinasjon. Gjennom samhandling og samarbeid i fellesskap med de andre bedriftene i de andre kommunene vil vi få styrke til en positiv reiselivsutvikling. Målsetningen for KystNorge er å skape merverdi for bedriftene i vår region.»

kystnorge.com finner man oppdatert informasjon om Hitra.