BAKGRUNNEN FOR REISELIVSFORUM  

Under Seminar om Turisme på Hitra 10.12.2014 ble vi enige om å skape en arena for samarbeid for reiselivsbedrifter og bedrifter som er naturlig tilknyttet reiselivsnæringen på Hitra.  Vi ble også enige om å invitere aktører som så langt ikke har hatt noen tilknytning til reiselivsnæringen, men som vi mener vil kunne bidra til å skape spennende totalprodukter både innen turist-, forretnings- og møtesegmentet.

Møtene skal skje i regi av Hitra Næringsforening, ca. en gang pr. kvartal og hver gang hos en av Reiselivsforumets medlemmer.  Formålet med disse møtene er bl.a. å bli kjent med hverandre og hverandres produkter og ved å spille på lag gjøre hverandre sterkere.

Reiselivsforumet er et lokalt bransjespesifikt nettverk innenfor Hitra Næringsforening.
Når det gjelder relasjonen til KystNorge så er det et destinasjons-selskap for 7 kommuner på Trøndelagskysten, en samarbeidspartner innenfor reiselivsbransjen, en salgskanal og en leverandør av tjenester.

2017

Møter i 2017:
06.06.17 Ansnes Brygger
28.08.17 Hjorten Hotell Hitra

 

Aktivitetsplan september 2017 – desember 2018.  Planen vil bli evaluert og redigert underveis.

Aktivitets-oversikt sommeren 2017

Hitra Frøya Kystguiden 2017-18 på norsk, engelsk og tysk ble laget ferdig til påske 

2016

Møter i 2016
07.01.16 Fjellvær Gjestegård
02.02.16 Dolmsundet Hotell
30.03.16 Kvitbrygga, Knarren Brygge – Knarrlagsundet
03.05.15 Hitra Turistservice, hurtigbåtterminalen, Sandstad
20.06.16 Hjorten Hotell Hitra
03.11.16 Kystmuseet på Fillan

For første gang var Hitra Reiselivsforum med på Oi Trøndersk Matfestival i Trondheim 4.-6.08.16 sammen med mat- og ølprodusentene fra Hitra og Frøya.  Følgende reiselivsbedrifter var med på å betale for standen:
Ansnes Brygger, Knarren Brygge, Fjellvær Gjestegård, Hitra Turistservice, Hjorten Hotell Hitra

Hitra Næringsforening var koordinator for reiselivs-standen, var med på bemanne standen og laget ny rollup og fakta-ark for de deltakende bedriftene.

Hitra Reiselivsforum v/arbeidsgruppa for markedsplan presenterte sine ideer for representanter for næringsliv og Hitra Kommune på Kystmuseet 06.06.16.

Arbeidsgruppa består av Bjørn Fjeldvær (Knarren Brygge), John Birger Brevik (Hitra Turistservice), Rune Almo (Hjorten Hotell Hitra) og Ola Skjåk Bræk (Ansnes Brygger).

Hitra Næringsforening har produsert Kystguide Hitra Frøya 2016-17, på norsk, engelsk og tysk – samt nytt turistkart for øyriket.  Ble levert i papirutgave 13.05.16.  Digital utgave ble distribuert samme dag på epost, hjemmeside og Facebook.  Alle er hjertelig velkommen til å spre det glade budskap!

 

NTW 2016
Hitra Næringsforening representerte følgende bedrifter fra Hitra på Norwegian Travel Workshop 2016 i Bodø:
Kvenvær Sjøhusferie, Ansnes Brygger, Knarren Brygge, Dolmsundet hotell Hitra, Hjorten Hotell Hitra, Fjellvær Gjestegård

Workshop folder 2016

2015

Møter i 2015
12.01.15 Ansnes Brygger
09.03.15 Hitra Gårdsmat
20.04.15 Fjellvær Gjestegård
01.06.15 Knarren Brygge
08.09.15 Dalpro
03.11.15 Dolmsundet Hotell
03.12.15 Ansnes Brygger – med juleavslutning

«Hva skjer på Hitra»
I 2015 har HNF for Reiselivsforum produsert fire oversikter over hva som skjer på Hitra – i papirutgave, distribuert via turistkontor, butikker, reiselivsbedrifter og spisesteder.  Oversiktene er også distribuert til bedriftslisten på epost og de er lagt ut på Facebook.

Hitra påsken 2015

Sommerhitra 1506-0507

Sommerhitra 0607-0208

Sommerhitra 0308-3108

Jul på Hitra 2015

FØLGENDE BEDRIFTER ER AKTIVE I HITRA REISELIVSFORUM:

 

Vi har på ett eller flere møter hatt besøk av rådmann Laila Eide Hjertø i Hitra Kommune, leder Laila Støen i destinasjonsselskapet KystNorge, Stein Olav Sivertsen fra Vindfang Reklamebyrå/Hitra Frøya Lokalavis og Synnøve Aukan i Trøndersk Kystkompetanse.