2016

En av Næringsforeningens oppgaver er å skape link mellom skole, næringsliv og kommune.  Første møte i denne sammenheng i regi av foreningen fant sted 11.03.16 08.30-10.00 på Hitra Videregående Skole.  Nedenfor ligger lenker til foredragene fra de tre opplæringskontorene som var til stede, samt til presentasjon om Kysttraineeordningen.  Det ble under møtet besluttet å gjennomføre en samling for den videregående skolen på Hitra og Frøya, opplæringskontorene og næringslivet hvert år i september.  Annethvert år på hver av øyene.

Opplæringskontoret i Sør-Fosen:
Opplæringskontoret i Sør-Fosen, Liv Randi Arntzen Thorsø

Opplæringskontoret for mat- og servicefag i Sør-Trøndelag:
Opplæringskontoret for mat- og servicefag i Sør-Trøndelag, Lillian Kallekleiv

Opplæringskontoret for hotell og restaurantfag i Sør-Trøndelag:
Opplæringskontoret for hotell og restaurantfag i Sør-Trøndelag, Øystein Kvåle

Presentasjon av KystTrainee, Kari Engelund Mathisen:
Om KystTrainee 11 03 2016, Kari Mathisen

 

REFERAT FRA SAMLING I SEPTEMBER 2016 PÅ GURI KUNNA VGS SKOLESTED FILLAN

samling-september-2016